Όροι Χρήσης

Ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων του παρόντος δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους ακόλουθους κανόνες / όρους χρήσης και να προβεί σε επίσκεψη/ χρήση των σελίδων/ υπηρεσιών του Newspad.gr μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Το Newspad.gr είναι ένας συλλέκτης και ταξινομητής ειδήσεων ο οποίος λειτουργεί αυτόματα, συλλέγοντας και ταξινομώντας ροές (rss) από πηγές ειδήσεων. Αποτελεί ταυτόχρονα μία πειραματική μηχανή αναζήτησης σε συνδυασμό με ένα spam free κατάλογο του Ελληνικού Διαδικτύου. Το Newspad.gr στηρίζεται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα και την αρχιτεκτονική Lamp (Linux - Apache - Mysql - Php - Python). Για την άντληση αποτελεσμάτων χρησιμοποιεί εκτός των άλλων τις μηχανές αναζήτησης Yahoo και Bing.

Ως αυτόματος συλλέκτης και ταξινομητής ειδήσεων, το Newspad.gr δεν ασκεί κανέναν έλεγχο στο περιεχόμενο των RSS πηγών και δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

Σε όλες τις ειδήσεις αναφέρεται ευδιάκριτα η πηγή της (και το λογότυπό της όπου είναι δυνατό) και περιλαμβάνεται μόνο το μέρος της είδησης που η πηγή διαθέτει μέσω της RSS ροής της “όπως ακριβώς είναι”. Ο επισκέπτης / χρήστης παραπέμπεται μέσω υπερσυνδέσμου στον ιστότοπο της πηγής για να διαβάσει το πλήρες κείμενο της είδησης. Σημειώνεται ότι οποιοδήποτε πνευματικό ή άλλο δικαίωμα αφορά μέρος ή όλο το περιεχόμενο των πηγών, καθώς και οποιοδήποτε διακριτικό τους (url, λογότυπο, κλπ) που χρησιμοποιείται μόνο για διευκόλυνση των χρηστών από το Newspad.gr, ανήκουν αποκλειστικά στις πηγές.

Το Newspad.gr δεν είναι δημοσιογραφικό ούτε ενημερωτικό site, και σε καμία περίπτωση δεν ελέγχει την εγκυρότητα και την ορθότητα των ειδήσεων των πηγών, ούτε υιοθετεί πολιτικά, δεοντολογικά, ιδεολογικά το περιεχόμενο των πηγών.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το Newspad.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Newspad.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.

To Newspad.gr δεν εγγυάται και συνεπώς δεν ευθύνεται για την αδιάκοπη διαθεσιμότητά του, για την άνευ σφαλμάτων παροχή των υπηρεσιών του ή του περιεχομένου του, ούτε για την απουσία «ιών» ή άλλων επιζήμιων στοιχείων, είτε πρόκειται για το Newspad.gr, είτε για κάποιο άλλο site/server δια του οποίου λαμβάνει το περιεχόμενό του.

Το Newspad.gr δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Το Newspad.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Το Newspad.gr σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του. Το Newspad.gr σε καμία περίπτωση δεν διακινεί, πουλάει ή ενοικιάζει τα προσωπικά στοιχεία των μελών/χρηστών του σε τρίτους (άρθρο 11 ν. 2472/1997). Εξαίρεση στη δέσμευση αυτή είναι η περίπτωση που οι συγκεκριμένες πληροφορίες ζητηθούν με δικαστική απόφαση από όργανα του Νόμου.

Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το Newspad.gr για τη βελτίωση των υπηρεσιών του και την βελτίωση της εξυπηρέτησης των χρηστών του.

Το Newspad.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων χρήσης, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.